cut

hequr pjesët nga çdo linjë e dosjeve

kopje
14
2
echo "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz" | cut -c 5-

detajet |

Opcionet: