csplit

ndarë një fotografi në seksione të përcaktohet nga vija konteksti

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL