crontab

tavolina për ngarje cron

kopje
21
0
crontab -l

burim | detajet |

kopje
5
0
crontab -l | crontab -

burim | detajet |