cron

daemon të ekzekutojë komandat të planifikuar (Cron Vixie)