crl2pkcs7

Krijo një strukturë PKCS # 7 nga një CRL dhe certifikatat.

kopje
0
0
openssl crl2pkcs7 -in crl.pem -certfile cert.pem -out p7.pem

burim | detajet |

kopje
0
0
openssl crl2pkcs7 -nocrl -certfile newcert.pem

burim | detajet |