cpan2dist

Krijues të shpërndarjes CPANPLUS

kopje
0
0
cpan2dist --makefile --flushcache --archive /path/to/Cwd-1.0.tgz

burim | detajet |

Opcionet:

  • cpan2dist --makefile
    Preferojnë Makefile.PL mbi Build.PL. Mund të mohohet përdorur - nomakefile. Defaults për vendosjen tuaj config
  • cpan2dist --archive
    Tregojnë se të gjitha modulet e listuara në të vërtetë janë arkivat
  • cpan2dist --flushcache
    Cache Update CPANPLUS 'përpara fillimit të ndonjë operacion