cpan2dist

Krijues të shpërndarjes CPANPLUS

kopje
0
0
cpan2dist --ignorelist /tmp/modules.ignore --banlist /tmp/modules.ban

burim | detajet |

Opcionet:

  • cpan2dist --ban
    Modelet e emrave modul të kaloni gjatë instalimit, rast i pandjeshëm (ndikon parakushte shumë)
  • cpan2dist --ignore
    Modelet e moduleve të përjashtojë nga lista prereq. Dobishme për të, kur një prereq shënuar nga një modul CPAN është zgjidhur