cpan2dist

Krijues të shpërndarjes CPANPLUS

kopje
0
0
cpan2dist --ignore IO::Socket Net::FTP

burim | detajet |

Opcionet:

  • cpan2dist --ignore
    Modelet e moduleve të përjashtojë nga lista prereq. Dobishme për të, kur një prereq shënuar nga një modul CPAN është zgjidhur