cpan2dist

Krijues të shpërndarjes CPANPLUS

kopje
0
0
cpan2dist [--format FMT] [OPTS] --archive /tmp/dist [/tmp/dist2]

burim | detajet |

Opcionet:

  • cpan2dist --archive
    Tregojnë se të gjitha modulet e listuara në të vërtetë janë arkivat