cpan2dist

Krijues të shpërndarjes CPANPLUS

kopje
2
0
cpan2dist --format CPANPLUS::Dist::Deb --buildprereq --install DBI

burim | detajet |

Opcionet:

  • cpan2dist --format
    Formati Installer për të përdorur (defaults në vendosjen config)
  • cpan2dist --buildprereq
    Ndërtimi pako e çdo parakushtet, edhe nëse ata janë tashmë uptodate në sistemin lokal. Mund të mohohet
  • cpan2dist --install
    Instaloni këtë paketë (dhe çdo parakushte ju ndërtuar), pas ndërtimit të tij.