cpan2dist

Krijues të shpërndarjes CPANPLUS

kopje
0
0
cpan2dist --dist-opts deb_version=3 --dist-opts prefix=corp

burim | detajet |

Opcionet:

  • cpan2dist --dist-opts
    Opsionet arbitrare kaluar së bashku për të përgatitur në format të zgjedhur installer e Popullit () / krijohet () rutinë. Ju lutem shikoni