cpan

lehtë të bashkëveprojnë me CPAN nga vija e komandës

kopje
0
0
cpan [-cfimt] module_name [ module_name ... ]

burim | detajet |