cp

Fotografi të kopjoni dhe directories

kopje
16
4
cp --parents a/b/c existing_dir

detajet |

Opcionet:

  • cp --parents
    përdorim të plotë e fotografisë emrin burimor nën DIREKTORIU