interfaces

konfigurimin e rrjetit ndërfaqe për ifup dhe ifdown