computer-janitor

të pastruar një instalimin e sistemit

kopje
18
0
computer-janitor find

burim | detajet |

kopje
1
0
computer-janitor ignore hello

burim | detajet |

kopje
3
0
computer-janitor clean --all

burim | detajet |

kopje
1
0
computer-janitor - clean up a system installation

burim | detajet |

kopje
1
0
computer-janitor clean hello

burim | detajet |

kopje
0
0
computer-janitor unignore hello

burim | detajet |