complain

vendosur një profil të sigurisë AppArmor të ankohen mode.

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL