comm

krahasuar dy figurave të renditura sipas rresht pas rreshti

kopje
1
0
comm -3

burim | detajet |

Opcionet:

  • comm -3comm
    shtypur kolona 3 (linja që shfaqen në të dy fotografi)