clock

pyetje dhe të vendosur orën hardware (RTC)

kopje
1
0
hwclock --set

burim | detajet |