clock

pyetje dhe të vendosur orën hardware (RTC)

kopje
0
0
hwclock --setepoch --epoch=1952

burim | detajet |