clock

pyetje dhe të vendosur orën hardware (RTC)

kopje
0
0
hwclock --set --date=9/22/96 16:45:05

burim | detajet |