clock

pyetje dhe të vendosur orën hardware (RTC)

kopje
0
0
hwclock --hctosys

burim | detajet |