clock

pyetje dhe të vendosur orën hardware (RTC)

kopje
0
0
hwclock --adjust

burim | detajet |