clock

pyetje dhe të vendosur orën hardware (RTC)

kopje
1
0
hwclock --set

burim | detajet |

kopje
0
0
hwclock --setepoch --epoch=1952

burim | detajet |

kopje
0
0
hwclock --hctosys

burim | detajet |

kopje
0
0
hwclock --adjust

burim | detajet |

kopje
0
0
your clock in UTC or local time, but nothing in the clock tells which

burim | detajet |

kopje
0
0
hwclock --set --date=9/22/96 16:45:05

burim | detajet |