charmap

simbolet karakter për të përcaktuar karakterin encodings

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL