cc

Projekti GNU C dhe C + + përpilues

kopje
0
0
gcc -c -Q -O3 --help=optimizers > /tmp/O3-opts

burim | detajet |

Opcionet:

  • cc --help
    Shfaq këtë informacion
  • cc -ccc
    Të hartojë dhe të mblidhen, por nuk e lidhë