cc

Projekti GNU C dhe C + + përpilues

kopje
3
0
gcc -c -Q -O2 --help=optimizers > /tmp/O2-opts

burim | detajet |

kopje
0
0
gcc -c t.c -wrapper gdb,--args

burim | detajet |

kopje
0
0
gcc -c -Q -O3 --help=optimizers > /tmp/O3-opts

burim | detajet |

kopje
0
0
gcc -g -fgnu-runtime -O -c some_class.m

burim | detajet |

kopje
0
0
gcc -nostdlib <files>... `gcc -print-libgcc-file-name`

burim | detajet |

kopje
0
0
gcc -Q -mabi=2 --help=target -c

burim | detajet |