cat

Fotografi të lidh dhe të shtypura në dalje standarde

kopje
0
0
cat -T myfile.txt

8 vite, 8 muaj ago john2 0 | detajet |

Opcionet: