cat

Fotografi të lidh dhe të shtypura në dalje standarde

kopje
0
0
cat file1 file2 file3 > file4

8 vite, 11 muaj ago john2 0 | detajet |