cat

Fotografi të lidh dhe të shtypura në dalje standarde

kopje
0
0
cat my-long-file.txt | more

8 vite, 8 muaj ago john2 0 | detajet |