cat

Fotografi të lidh dhe të shtypura në dalje standarde

kopje
0
0
cat example.txt example.txt > double.txt

8 vite, 8 muaj ago john2 0 | detajet |