cat

Fotografi të lidh dhe të shtypura në dalje standarde

kopje
1
0
cat -n example.txt

8 vite, 11 muaj ago john2 0 | detajet |

Opcionet: