cat

Fotografi të lidh dhe të shtypura në dalje standarde

kopje
2
0
cat /etc/issue

8 vite, 8 muaj ago john2 0 | detajet |