cat

Fotografi të lidh dhe të shtypura në dalje standarde

kopje
5
0
cat f - g

burim | detajet |

kopje
3
0
cat -v file.txt

8 vite, 11 muaj ago john2 0 | detajet |

kopje
2
0
cat /etc/issue

8 vite, 11 muaj ago john2 0 | detajet |

kopje
1
0
cat -n example.txt

8 vite, 11 muaj ago john2 0 | detajet |

kopje
0
0
cat example.txt example.txt > double.txt

8 vite, 11 muaj ago john2 0 | detajet |

kopje
0
0
cat file1 file2 file3 > file4

8 vite, 11 muaj ago john2 0 | detajet |

kopje
0
0
cat my-long-file.txt | more

8 vite, 11 muaj ago john2 0 | detajet |

kopje
0
0
cat -T myfile.txt

8 vite, 11 muaj ago john2 0 | detajet |