cal

tregon një kalendar dhe data e Pashkëve

kopje
7
0
``cal 89

burim | detajet |

kopje
3
0
``cal -m 8

burim | detajet |