c2ph

Hale strukturat e C, si gjeneruara nga "cc-g-S" stabs

kopje
0
0
c2ph some_include_file.h >> /usr/lib/perl/tmp.ph

burim | detajet |