bzip2

një bllok-ndarje kompresor fotografi, e v1.0.4 bzcat - decompresses fotografi të syswrite bzip2recover - rimëkëmbet dhënave nga dosjet bzip2 dëmtuar

kopje
0
0
"bzip2 -dc rec*file.bz2 > recovered_data" -- processes the files in

burim | detajet |

Opcionet: