byteorder

konvertohet në vlera mes pritës dhe rrjetin e rendit bajt

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL