bogoupgrade

përmirësimet bazës së të dhënave bogofilter për versionin aktual

kopje
0
0
bogoupgrade -i ~/.bogofilter.safe/spamlist.count -o ~/.bogofilter/spamlist.db

burim | detajet |

Opcionet: