bogoupgrade

përmirësimet bazës së të dhënave bogofilter për versionin aktual

kopje
0
0
bogoupgrade -d ~/.bogofilter.safe

burim | detajet |

Opcionet:

  • bogoupgrade -dbogoupgrade
    Emri i <directory> directory që përmban fotografi bazës së të dhënave. Fotografi të vjetra do të jetë