bitmap

bitmap redaktor dhe konvertim shërbimet për Sistemin X Window

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL