bdftruncate

gjenerojnë të cunguar font BDF nga ISO 10646-1-koduar font BDF

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL