bdftopcf

convert font X nga Formati Shpërndarja Bitmap për Format Portable Përpiluar

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL