basename

kuptoj komponente pathname

kopje
2
0
basename /usr/bin/sort

burim | detajet |