basename

kuptoj komponente pathname

kopje
2
0
basename include/stdio.h .h

burim | detajet |