base64

base64 kodoj / deshifroj të dhënave dhe të shtypura të prodhimit standarde

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL