awk

model skanimit dhe përpunimit të gjuhës

kopje
23
0
ls -l | grep '^d' | awk '{print "rm -r "$9}' | sh

8 vite, 11 muaj ago john2 0 | detajet |