awk

model skanimit dhe përpunimit të gjuhës

kopje
2
0
awk '/sam/' employee.txt

8 vite, 11 muaj ago john2 0 | detajet |