awk

model skanimit dhe përpunimit të gjuhës

kopje
3
0
echo hello | awk -F\e '{print $1 $2}'

8 vite, 8 muaj ago john2 0 | detajet |

Opcionet: