awk

model skanimit dhe përpunimit të gjuhës

kopje
5
0
awk '/myhome.html/ { system("nmap " $1 ">> logdir/myhome.html") }'

burim | detajet |