awk

model skanimit dhe përpunimit të gjuhës

kopje
23
0
ls -l | grep '^d' | awk '{print "rm -r "$9}' | sh

8 vite, 11 muaj ago john2 0 | detajet |

kopje
2
0
gawk 'BEGIN { print _"hello, world" }'

burim | detajet |

kopje
4
0
awk '$1 >100' employee.txt

8 vite, 11 muaj ago john2 0 | detajet |

kopje
3
0
echo hello | awk -F\e '{print $1 $2}'

8 vite, 11 muaj ago john2 0 | detajet |

kopje
2
0
awk '/sam/' employee.txt

8 vite, 11 muaj ago john2 0 | detajet |

kopje
5
0
awk '/myhome.html/ { system("nmap " $1 ">> logdir/myhome.html") }'

burim | detajet |

kopje
1
0
gawk -F'\t' ....

burim | detajet |

kopje
1
0
awk '{print;}' employee.txt

8 vite, 11 muaj ago john2 0 | detajet |

kopje
1
0
awk '{print "display each word:",$1,"other word:",$2}' mywords.data

8 vite, 11 muaj ago john2 0 | detajet |

kopje
0
0
gawk -F\t ...

burim | detajet |

kopje
0
0
gawk --gen-po -f myprog.awk > myprog.po

burim | detajet |

kopje
0
0
gawk --version),

burim | detajet |

kopje
0
0
gawk 'BEGIN { print "hello, world" }'

burim | detajet |